onsdag 10. juli 2013

kattungene vokser

Alle seks kattungene vokser og legger godt på seg. Selv lille Tengel den Gode som bare var 54 gram da han ble født er nå snart opp i 90 gram.
Mille passer godt på dem, men det er ikke noe problem at jeg kommer og tar opp kattungene. Hun er rolig og stoler på at jeg ikke ønsker å "stjele" ungene fra henne. 

Bilder fra i dag:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar